Бионика у дизајну

Теоријска настава: Увод у бионику као научну дисциплину. Историја и развој бионике. Подела бионике и бионичких система. Математички аспекти бионике. Укључивање бионике у процес дизајнирања. Бионички дизајн – гледишта и узори. Бионички принципи у дизајну саобраћајних средстава. Набори и превоји – преклопи. Бионички материјали. Природа као инспирација у архитектури. Изведене бионичке конструкције. Уређаји за локацију и живи радари. Природни принципи коришћења енергије. Примена бионичких принципа у процесу дизајнирања.

Практична настава: На вежбама се објашњавају практични примери у оквиру тема презентованих на предавањима. Посебно се увежбавају корелације између компоненти и процеса дизајна са појединим научним принципима из области бионике. Циљ вежби је доказивање органске везе између дизајна и бионичких принципа, која је основа за дизајнирање, развој и употребност резултата дизајна.

3103-bionika-u-dizajnu