C# програмирање

Циљ и исход предмета

Оразовати студенте тако да схвате и примене основе .NET технологије. Као програмски језик изабран је
.НЕТ дијалекат C# и рад у Visual Studio окружењу за развој апликација.
По завршетку курса, студент има основна и напредна знања о фундаменталним проблемима, појмовима и
приступима у пројектовању и изградњи апликација у Мајкрософтовом .NET окружењу са C# програмским
језиком.

Теоријска настава

Увод у .NET окружење: архитектура, CLR, CCL, CIL, CТS, CLS, склопови, управљани модули.
Функционално програмирање: типови података, ток програма, сложени типови података, функције.
Објектно-оријентисано програмирање. Класа, објекат. Својства, методе. Концепт статичног. Интерфејси.
Полиморфизам. Односи између класа. Додатни објектни концепти: оператори, индексери, делегати,
догађаји, анонимне методе, ламбда изрази. Нити. Апликациони домени. Улаз/излаз. Рад са текстом.
Серијализација. Графичка библиотека. Сигурносне и криптографске функције.

Практична настава

Креирање пројеката у Visual Studio окружењу. Коришћење C# програмских елемената за: декларисање
варијабли, коришћење израза и оператора, креирање низова, креирање и коришћење наредби одлучивања и
петљи. Креирање класа. Креирање својстава. Догађаји. Декларисање и позивање метода. Наслеђивање и
имплементација интерфејса. Управљање изузецима. Управљање животним циклусом објеката и контрола
ресурса. Изградња и коришћење колекција. Рад са нитима. Улаз/излаз са система датотека. Рад са текстом.
Серијализација/десеријализација. Рад са графиком. Сигурносне и криптографске функције.

2921-c-programiranje