Дигитална електроника

Полупроводничке компоненте у прекидачком режиму рада. Статичке и динамичке карактеристике идеалних и реалних логичких кола. Реализација логичких кола са транзисторима. CMOS, ECL, TTL, BiCMOS, логичка кола. Анализа статичких и динамичких карактеристика реалних логичких кола са становишта корисника. Компаратори и Шмитово коло. Бистабилна, моностабилна кола, релаксациони осцилатори. Астабилни генератори линеарних временских база. Примена за генерисање тактних сигнала, тиме-оут логика, watch-dog тајмер, микропроцесорска супервизорска кола. ROM меморије. RAM меморије. Програмабилне компоненте. A/D и D/A конвертори. Дискретизација по амплитуди и времену. Реализација конвертора. Повезивање на процесорску магистралу. Оптички енкодер као A/D конвертор позиције и брзине. Импулсно ширинска модулација као D/A конверзија. Употреба конвертора. Пример конверзије дигиталних у физичке величине корачним мотором. Примери дигиталних система. Напајање у дигиталном систему. Галванско раздвајање. Оптокаплери.

3031-digitalna-elektronika