Дистрибуиране и објектне базе података

Дистрибуција података. Ефикасно ажурирање база података (БП) са више локација, у исто време. Дистрибуирана БП. Дистрибуирана обрада података. Дистрибуирани информациони системи. Типови дистрибуираних БП. Нивои рада над дистрибуираном БП. Дистрибуирана архитектура информационог система. Дистрибуирани системи за управљање базама података. Основа дистрибуиране БП. Дистрибуциона независност. Управљање локалном и глобалном трансакцијом. Репликација података. Очување конзистентности и репликација. Основе пројектовања дистрибуције БП. Пројектовање дистрибуције информационог система. Пројектовање дистрибуције трансакционих програма информационог система по типовима локација и конкретним локацијама. Формирање дистрибуционе шеме трансакционих програма. Пројектовање дистрибуције БП по типовима локација и конкретним локацијама. Формирање дистрибуционе шеме БП. Пројектовање репликације БП по типовима локација и конкретним локацијама. Формирање репликационе шеме БП. Објектно оријентисана парадигма и базе података. Објектне базе података. Објектно оријентисани језици база података. Архитектура и модел перзистенције објектних база података. Стандардизација и препоруке. SQL3. OMG. Operaције над објектним базама података. Поређење са релационим базама података. Хибридне базе података. Примери и примене.

2996-distrubuirane-i-objektne-baze-podataka