Дизајн мултимедија

  • Дизајн у окружењу интерактивних медија;
  • Технике и методе у процесу израде интерактивних мултимедијалних презентација;
  • Мултимедијалано у уметности и теорији уметности;
  • Дигитална уметност;
  • Интерактивност;
  • Internet;
  • Учење на даљину;
  • Интерактивне рачунарске игрице;
  • Системи репрезентације у дизајну и дигиталним медијима;
  • Интерактивна нарација и кориснички интерфејс.

3105-dizajn-multimedija