Докторски уметнички пројекат – уметничко-истраживачки рад

Циљ предмета

Циљ је да се, у вези докторског уметничког пројекта, оствари: 1) критика и коректура
уметничких резултата, 2) критика и коректура теоријских (експланторних и интерпретативних)
резултата, 3) припрема одбране дисертације.

Исход предмета

Студенти завршавају докторске академске студије и доказују опште компетенције у области
мултимедијалног обликовања. Доказују оспособљеност за сувисло и стваралачко деловање
према одређеној сврси обликовања. Доказују оспособљеност за теоретизацију дигиталне
уметности, те критику намене и расправу контекста употребе мултимедијалног дизајна.
Доказују оспособљеност за усавршавање и индивидуални и тимски рад у различитим
областима уметности и дизајна. Демонстрирају изузетне компетенције у струци обликовања и
разумевања мултимедијалног дизајна (multimedia design), дигиталне уметности (digital art), UX
дизајна (user experience design), генеративне уметности (generative art), интерактивне и
партиципативне уметности (interactive and participatory art) и ВР уметност (virtual-reality art).
Демонстрирају знање из бласти анимације, фотографије, графичког дизајна, сликарства,
дизајна звука, амбијенталне уметности, вишемедијске уметности, концептуалне уметности и
теорије уметности.

Садржај предмета

У сарадњи са руководиоцем студијског програма и ментором студенти решавају обликовне
задатке у домену докторског уметничког пројекта и дају објашњења исхода рада. Студенти
окончавају докторске академске студије пројектом који садржи одговарајуће теоријско
(писано) објашњење и ауторска дела из неке од наведених области: 1) мултимедијални дизајн,
2) дигитална уметност, 3) UX дизајн, 4) генеративна уметност, 5) интерактивна и
партиципативна уметност, 6) ВР уметност. Број ауторских дела, естетске референце, те
обликовне узоре, поступке и решења, студенту сугерише ментор.

6361-d-rs-i-u-nic-i-pr-u-nic-is-r-ziv-c-i-r-d