Еволуциони алгоритми за наменске системе

Увод у еволуционе алгоритме. Еволуционо тестирање наменских система. Генетски алгоритми за оптимизацију DSP програма. Хијерархијска синтеза наменских система. Генерисање функционалних тестова. Уграђено самотестирање код секвенцијалних кола. Еволуциони приступ за вишекритеријумску оптимизацију код пројектовања VLSI система.

3603-evolucioni-algoritmi-za-namenske-sisteme