Графичко оглашавање

Појам и категорије графичког оглашавања; Историјски развој оглашавања; Типографија, илустрација и фотографија у функцији креирања огласа; Системи графичких комуникација као медија оглашавања; Графички знак и његове категорије; Однос значења и форме оглашавања; Књига графичких стандарда; Организација текста у функцији оглашавања; Плакат као медиј оглашавања; Летак као медиј оглашавања.

3734-graficko-oglasavanje