Интердисциплинарна истраживања

Појам интердисциплинарне праксе; Појам авангарде и неоавангарде; Авангарда као одредница интердисциплинарног и вишемедијског деловања; Контексти и процедуре концептуалног рада; Интердисциплинарне студије – концептуализација, естетика и поетика деловања; Појам медија и метамедија; Специфичности рада са савременим софтверским алатима; Алгоритми и ефекти извођења квалитета на основу стања базе података; Монтажа као поетска одредница интердисциплинарне праксе; Анализа одабраних примера из историје модерне уметности; Анализа одабраних примера из савремене уметности и дизајна; Програмско-организационе стратегије интердисциплинарног деловања; Стратешко планирање ресурса и припрема интердисциплинарног деловања.

3753-interdisciplinarna-istrazivanja