Инжењерство знања

Увод у инжењерство знања. Подаци, информације и знање. Вештине које поседује инжењер знања. Увод у системе засноване на знању. Типови система заснованих на знању. Експертски системи. Неуралне мреже. Расуђивање на бази случаја. Генетски алгоритми. Интелигентни агенти. Проналажење информација. Прикупљање знања. Представљање знања и расуђивање. Употреба знања. Логика, правила и представљање. Развој система заснованих на правилима. Семантичке мреже. Оквири. Љуска експертских система. Окружења за развој експертских система. Употреба језика вештачке интелигенције. Методологије и животни циклуси. Потреба за методологијама. Blackboard архитектуре. Методе за решавање проблема. Хибридна методологија. Развој добро структуираних апликација. Закључивање у условима неизвесности. Неизвесност и експертски системи. Фактори поверења. Пробабилистичко расуђивање. Расплинута логика. Хибридни системи засновани на знању.

3529-inzenjerstvo-znanja