Карактер и концепт дизајн

Карактер и концепт дизајн; Савремене тенденције у области илустрације. Хардверски алати; Софтверски алати Представљање савремених аутора, студија и агенција. Однос илустрације и анимације; Однос илустрације и графичког дизајна; Однос илустрације и веб дизајна;  Однос илустрације и сликарства;  Однос илустрације и сценског дизајна.  Израда серије илустрација: дизајн карактера; Израда серије илустрација: дизајн ентеријера; Израда серије илустрација:дизајн екстеријер; Израда серије илустрација: стрип.

3012-karakter-i-koncept-dizajn