Криптографија и криптоанализа

Ентропија и теорија информација. Сложеност алгоритама и класе комплексности. Класични шифарски системи. Модерни шифарски системи. Симетрични и асиметрични шифарски системи. Једносмерне функције. Хеш функције. Поблем факторизације бројева. Проблем дискретног логаритма. Криптоанализа класичних шифарских система. Криптоанализа секвенцијалних шифарских алгоритама. Корелационе технике. Технике распознавања. Технике везане за компромис између времена и меморије. Линеарна криптоанализа. Диференцијална криптоанализа.

2950-kriptografija-i-kriptoanaliza