Монтажа видео записа

Теоријска настава: Увод. Основни појмови и елементи монтаже. Развој монтаже. Сценарио у процесу монтаже. Увод у рачунарске системе који се примењују у процесу монтаже. Упознавање са окружењем и видео форматима. Упознавање са програмом Adobe Премиер Pro као и, или тренутно актуелнијим програмом за монтажу. Квалитет, стандарди слике и звука у видео материјалу. Сетовање пројекта. Основне селекције. Исецање односно тримовање видео материјала. Спајање видео секвенци. Транзиција слике. Уношење слика и цртежа у видео материјал. Рад са текстом. Допуњавање матеијала основним ефектима за манипулацију слике. Рендеринг, односно, финални производ. Колизија програма за монтажу са другим програмима манипулације слике и видео материјала. Практична настава: Вежбе почињу упознавањем радног окружења програмских пакета, а завршавају се када студент уради програмски предвиђено и задато. Вежбе се одвијају у рачунарском центру. Студент уз практичан рад на рачунару, уз помоћ сарадника, увежбава предвиђене програме који се примењују у процесу монтаже.

3097-montaza-video-zapisa