Музичка продукција 2

Циљ и исход предмета

Упознавање студената са другим степеном музичке продукције, односно са различитим техникама миксовања звука. Студенти упознају различите аспекте миксовања (баланс и дефиниција звука, критичко слушање и перцепција, миксер, монитори, мерни инструменти, фазне и панорамске контроле, динамички и фреквентни процесори, ефекти, аутоматизација аудио материјала, итд). Практично, оспособљавају се за израду жанровски различитих микс сесија, односно за мултимедијална решења где је звук један од основних параметара.

Теоријска настава

Концепти музике и процеси миксовања; Учење, критичко слушање и анализирање аудио материјала; Различите методе и анализе миксовања; Моно и стерео преслушавање канала; Нивои различитих звучних фреквенци; Миксовање помоћу монитора и слушалица; Амплитуде; Средња вредност пикова и нивоа звука; Прављење група канала; Различите технике панораме; фреквентни спектри, Графички реглери; Динамика и различите врсте софтверских додатака код софтвера Pro Tools.

Практична настава

На вежбама се студентима представља пакет софтвера Waves који садржи 66 софтверских додатака за различите врсте миксинг техника. У овај пакет спадају и додаци за уклањање шумова и других проблема који се могу јавити у наснимљеним аудио материјалима.

3091-muzicka-produkcija-2