Музичка продукција 3

Теоријска настава: Завршна обрада звука (Mastering) – припрема материјала за завршну обраду, употреба еквилајзера и динамичких процесора у завршној обради звука, мониторинг и мерење сигнала, редукција шума, аналогно и дигитално процесирање, дубина и димензија снимка, секвенцирање, динамика целокупног пројекта, резолуција фајла, dither техника, правилно снимање дискова.

Практична настава: На вежбама се студентима презентује Peak компјутерска апликација као једна од најраспростањенијих компјутерских програма која се претежно користи у сврху завршне обраде звука уз могућности анализе различитих звучних објеката.

3101-muzicka-produkcija-3