Планирање радио мрежа

GSM/GRPS/UMTS процес планирања радио мреже. Димензионисање: циљ димензионисања, параметри димензионисања, окружење за планирање. Детаљно планирање: планирање засновано на конфигурацији, планирање покривености, планирање капацитета, планирање фреквенција и кодова, планирање параметара. Оптимизација: параметри оптимизације. Алати за постављање радио мреже: Nokia НецтАцт Планнер алат за планирање мреже. Мерења нивоа радио сигнала. Радио планирање WiFi и WиМаx мрежа. Алати за планирање локалних мрежа.

2987-planiranje-radio-mreza