Постпродукција

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је да студенти овладају процесом постпродукције филма и аудиовизуелних дела, односно алатима за рад у домену постпродукције. Студенти упознају и разумеју читав процес постпродукције, односно завршне фазе филмског и тв стваралаштва. Упознају се са професионалним програмима за обраду аудио и видео материјала, неопходним за рад у савременој постпродукцији (акцент је на програмима за монтажу видео материјала).

Теоријска настава

Естетски аспект постпродукције; Изражавање кроз властити рукопис; Филмска и ТВ монтажа; Колор корекција; Врсте нарација; Монтажни стилови; Оса акције; Фи феномени; Приближавање и удаљавање; Монтажно време; Звучни ефекти; Ритам и Темпо; Визуелни ефекти; Израда графика; Експортовање и формати.

Практична настава

Кроз тематске вежбе које обухватају рад на постпродукцији филмских и аудиовизуелних дела, студенти се оспособљавају за постпродукцију слике и звука у програмским пакетима: DaVinci Resolve, Adobe Premiere, Final Cut, Avid Media Composer, Adobe After Effects, Pro Tools и Nuendo. Студенти стичу знања и искуства неопходна за рад у филмској, односно аудиовизуелној постпродукцији.

5726-postprodukcija