Повезивање мрежа

WАН технологије и компоненте. Коришћење AAA ради скалирања контроле приступа у мрежи. Конфигурисање асинхроних конекција ка централној локацији са модемима. Конфигурисање PPP-a и контролисање приступа мрежи преко RAP-а и CHAP-а. Коришћење ISDN-а и DDR-а ради побољшања везе. Оптимизација коришћења DDR интерфејса. Успостављање Frame Relay конекције и контролисање протока саобраћаја. Успостављање backup-а за примарну конекцију. Управљање мрежним перфомансама преко queuing-а и компресије. Скалирање IP адреса коришћењем НАТ-а. Коришћење широкопојасних технологија за приступ централној  локацији.  Конфигурисање CPE-а као PPPoE клијента.  Конфигурисање DSL-а са PPPoA.  Решавање проблема DSL-а. Виртуалне приватне мреже. IPSec технологије. Припрема за IKE и IPSec. Конфигурисање IKE-а. Конфигурисање IPSec-а. Тестирање и верификовање IPSec-а.

3053-povezivanje-mreza