Практикум из архитектуре рачунара и оперативних система

Циљ и исход предмета

Стицање практичних знања и вештина у дијагностици и одржавању рачунарских система. Идентификација компоненти персоналних рачунара, лаптопова и портабилних уређаја. Познавање функција појединих саставних делова. Способност надоградње појединих рачунарских компоненти. Дијагностика и превентивно одржавање рачунарских система, како хардвера, тако и софтвера. Инсталирање, конфигурисање и надоградња оперативног система.

Практична настава

Компоненте персоналних рачунара. Инсталација, конфигурација и одржавање рачунарских компоненти. Типови процесора и њихове спецификације. Матичне плоче и магистрале. BIOS. Меморија. ATA/SATA интерфејси. Јединице за складиштење података. Видео и аудио хардвер. Спољашњи улазно/излазни интерфејси. Напајање. Конфигурација, оптимизација и превентивно одржавање штампача и скенера. Дијагностички алати и дијагностичке процедуре. Лаптоп, портабилни и мобилни уређаји. Повезивање на рачунарску мрежу. Употреба основних сервиса на мрежи. Инсталација, оптимизација и надоградња оперативних система. Примери: Microsoft Windows и Microsoft Windows Server, Linux desktop и Linux сервер. Једноставне административне команде и инсталирање апликационог софтвера.

2902-praktikum-iz-arhitekture-racunara-i-operativnih-sistema