Природни језик и рачунарски вид

Структура и морфологија језика. Структура израза. Речи и њихов смисао. Одређивање смисла помоћу речника. Одређивање смисла без надзора. Семантичка сличност. Марковљеви модели граматике. Означавање делова говора. Пробабилистичка бесконтекстна граматика. Вероватноћа стринга. Пробабилистичко парсовање. Статистичко уређивање и машинско превођење. Принципи рачунарског вида. Препознавање облика, детекција покрета, реконструкције сцена. Интелигентни системи и рачунарски вид. Језик и вид – јединствени систем рачунарске перцепције. Заједничка семантика говора и вида. Фузија језичких и видео информација. Машинско читање и разумевање. Мултимодална интеракција човек-рачунар.

3606-prirodni-jezik-i-racunarski-vid