Пројектовање мрежа

Мрежне топологије и принципи. LAN мреже и технологије. WAN мреже и технологије. МАН мреже и технологије. Пројектовање система: захтеви и ограничења, технике, хијерархијска структура. Структура и топологија мрежа. Технологије за пренос. Пројектовање свичованих мрежа (захтеви, структура, дизајн, оптимизација). Пројектовање рутираних мрежа (захтеви, структура, дизајн, рутинг протоколи, оптимизација). Сервиси у мрежи. Будућност мрежа. Пројектовање disaster-recovery сајта. Пројектовање система за складиштење података. Карактеристике и пројектовање оптичке инфраструктуре. Управљање мрежом (манагамент перформанси, апликација, надгледање система и уређаја), дефинисање и имплементација манагамент протокола, избор софтверских алата, дефинисање принципа и полиса, дефинисање нивоа сервиса и процедура.

2989-projektovanje-mreza