Сензори и актуатори

Циљ и исход предмета

Овај предмет даје суштински увод у сензоре који се користе у инжењерској пракси и мноштву модерних апликација, као што су паметни градови, зграде, аутомобили и слично. Студенти ће научити да изаберу и користе сензор у лабораторијским експериментима и одређеним производима. Такође, студенти ће научити да разумеју факторе који утичу на особине сензора. Након завршетка овог предмета, студенти треба да буду у могућности да опишу и дефинишу критеријуме перформанси за сензоре, да предвиде и анализирају перформансе за различите преноснике и сензоре.

Теоријска настава

Предмет Сензори и актуатори пружа опширни преглед уобичајене праксе и смерова у којима се развијају технологије сензора и актуатора. Овај курс ће укључити опширне описе основних принципа рада сензора и истаћи како ови принципи утичу на коришћење сензора за различите примене. Теме укључују основе мерења, увод у сензоре као преноснике од физичких параметара до сигнала, принципи сензора за силу, притисак, убрзање, температуру, оптичко зрачење, нуклеарно зрачење, опсег сензора, осетљивост, тачност, поновљивост, шум, увод у уобичајене поступке за калибрацију и кондиционисање сензорских сигнала ради побољшања њихових перформанси. Практична настава Практичне вежбе укључују основе мерења, познавање физичких величина, одређивање осетљивости, тачности, и поступке калибрације. Део вежби ће бити заснован на сензорима који се најчешће налазе на паметним телефонима и потенцијалним применама ових сензора за развој разних апликација.