Технологије комутирања

Циљ и исход предмета

Упознавање са технологијама комутирања пакета у локалним мрежама и напредним техникама конфигурације локалних рачунарских мрежа са циљем постизања високе доступности мреже. Упознавање са основама комутирања пакета, рада са L2 и L3 свичевима. Познавање VLAN технологија за виртуализацију локалних мрежа и њихово напредно конфигурисање. Познавање начина за спречавање петљи при комутацији применом STP, RSTP и MST прокола. Познавање техологија за растерећење и бољу искоришћеност линкова и мрежних уређаја. Упознавање са основним техникама заштите локалних рачунарских мрежа.

Теоријска настава

Процеси комутирања пакета, разлика између L2 и MLS (L3) свичева, рад са MAC табелом прослеђивања, SDM шаблони, CDP и LLDP, PoE, UDLD, SPAN и RSPAN, StackWise. Virtual LAN (VLAN), Voice VLAN теорија и конфигурација, VLAN pruning, Trunk, VLAN Trunking Protocol (VTP) теоријске и практичне примене. Spanning Tree Protocol (STP) стања портова, време конвергенције. PVST+ теоретске основе и конфигурација. MSTP и Rapid PVST+ теорија и конфигурација. Технологије редудансе линкова и мрежних уређаја. EtherChannel технологија, примена на L2 и L3 линковима, решавање проблема у имеплементацији. HSRP, VRRP и GLBP теорија и конфигурација. Заштита приступних портова, storm control, private VLAN, динамичка ARP инспекција, DHCP snooping, заштита изворишне IP addresses, AAA сервиси.

Практична настава

Упознавање са основама рада у CISCO Packet Tracer. Основна симулација мреже са L2 свичевима и рачунарима. Основне функције рада и конфигурације L3 свичева. Конфигурација VLAN окружења. Конфигурација access линкова. Конфигурација trunk линкова. Рутирање између VLAN мрежа применом router-on-the-stick технике. Примена VTP протокола за динамичко учење VLAN базе података. Конфигурација STP протокола. Уређивање root-bridge функције у STP процесу. Конфигурација RSTP протокола. Конфигурација EtherChannel технологије код L2 линкова. Конфигурација EtherChannel технологије код L3 линкова. Симулација практичне примене EtherChannel, RSTP и VLAN технологија у истој мрежи. Конфигурација и тестирање HSRP протокола за подизање redudanse default rutera.

3052-tehnologije-komutiranja