Технологије рутирања

Циљ и исход предмета

Упознавање са технологијама рутирање мрежног саобраћаја унутар једног аутономног система и између аутономних система. Упознавање са процесом рутирања пакета у рачунарским мрежама. Познавање карактеристика и разлика између протокола за рутирање. Познавање начина рада и практичних примена протокола за рутирање. Примена протокола за рутирање у IP и IPv6 мрежама. Познавање протокола рутирања и процеса рутирања на Интернету.

Теоријска настава

Карактеристике рутинг протокола, типови мрежног саобраћаја, топологије мрежа. IGP и EGP категорије рутинг протокола, време конвергенције, сумаризација рута, скалабилност. VPN. Приступ физички удаљеним локацијама, GRE тунел, DMVPN, multipoint GRE, IPsec. Основе и напредна конфуграција RIP и RIPng протокола. Основе и напредна конфигурација EIGRP протокола и његова промена у IPv6 мрежама. Основна и напредна конфгурација OSPF протокола. OSPF база стања линкова и примена кроз OSPFv3 у IPv6 мрежама. Сарадња између рутинг протокола, технике редистрибуције рута, метрика редистрибуције. Примена редистрибуције на IP и IPv6 рутама између EIGRP, OSPF, RIP, као и са статичим рутама. Технике ACL филтрирања префикса. Rут мапе, манипулација административне дистанце. Технологија L3 свичева. Избор рута код архитектуре L3 свичева. CEF конфигурација. Основе рутирања на основу полиса. Конфигурацијска политике SLA уговора. Internet конективност преко BGP протокола. Напредно подешавање BGP peeringa. IPv6 Internet конективност. Расподела IPv6 адреса, IPv6 конфигурација статичким адресама, default руте, филтрирање саобраћаја, IPv6 преко IPv4 мреже. Примена IPv6 код BGP протокола. Заштита рутера и рутинг протокола.

Практична настава

Увод у CISCO Packet Tracer. Основе мрежног повезивања у симулатору. Практична примена IP адресирања. Статичко рутирање. Конфигурација RIP рутинг протокола. Конфигурација EIGRP рутинг протокола. Конфигурација OSPF рутинг протокола. Успостављање сарадње између рутинг протокола коришћењем редистрибуције. Конфигурисање NAT сервиса. Уређивање PAT транслација. Конфигурација Frame Relay point-to-point линкова. Конфигурација Frame Relay multipoint линкова. Уређивање ACL листа. Конфигурација стандардних ACL листа. Конфигурација проширених ACL листа. Примена ACL листа у процесу филтрирања саобраћаја на интерфејсима. Примена ACL на приступним сервисима. Уређивање права приступа мрежној опреми преко Telnet протокола. Примена OSPF рутинг протокола у multiarea окружењу. Примена мрежне сумаризације. Пропагација default руте код L3 Etherchanel линкова.

3051-tehnologije-rutiranja