Теорија медија

Теоријска настава: Појам и историјат медија. Истраживање медија, појмови теорије и студија медија. Пролиферација медија и медијасфера. Медијска писменост, медијска естетика и медијска култура. Појмови комуникације и информације. Друштвена улога медија. Ефекти и моћ медија. Организација глобалног медијског система. Конструисање публике. Масовни медији. Медији и популарна култура. Медији и адвертајзинг. Медији у процесу дигитализације. Преглед основних теоријских приступа медијима (Бењамин, Адорно, Маклуан, Ливис, Барт, Хол, Фидлер, Бодријар, Манович…). Будућност и перспективе развоја медија и медијасфере. Практична настава: На вежбама студенти на основу мањих целина из предложене литературе, анализирају различите појаве из области медија и дискутују о њима, самостално излажу сопствене анализе конкретних примера из области медија, и припремају се за израду семинарског рада којим потврђују своју способност за самосталну теоријску артикулацију медијских феномена и активан теоријско-критички приступ савременим медијима.

3015-teorija-medija