Увод у администрацију IP мрежа

Циљ и исход предмета

Увод у администрацију рачунарских мрежа и сервиса базираних на IP протоколу.
По завршетку курса, студент ће овладати командама и техникама за основну конфигурацију L2 и L3 уређаја.
Зна да манипулише са софтверима и конфигурацијом уређаја. Зна да конфигурише различите сервисе и
успостави комуникацију са TFTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP серверима. Оспособљен је да
пројектује и конфигурише eternet и бежичне LAN мреже. Зна да конфигурише и успостави везу са сервис
провајдером, конфигурише рутирање и NAT/PAT. Поседује знање и вештину за повезивање и
конфигурацију пословних и резиденцијалних корисника на ISP мрежу у зависности од технологије
приступа. Може самостално да открива и решава проблеме у овим системима.

Теоријска настава

IP адресирање. VLSM. Технике за субнетовање. Додела IP адреса. DHCP сервис- протокол и конфигурација.
Коришћење TFTP и FTP сервиса у IP мрежи. Удаљени приступ уређајима. Основна конфигурација рутера –
конфигурисање статичког рутирања у LAN мрежи, повезивање са сервис провајдером. Конфигурисање
НАТ-а. Основна конфигурација свича – прослеђивање Ethernet фрејмова, коришћење свичева у LAN мрежи.
WiFi технологија – карактеристике и стандарди. Реализација удаљеног приступа мрежним уређајима.
Коришћење logging сервера у IP мрежи. Подешавање syslog сервиса. Коришћење SNMP протокола за
надгледање IP мреже – параметри и конфигурација. Повезивање крајњих корисника на интернет мрежу.
Основе DSL технологије и конфигурисање приступа. Основе HFC технологије, конфигурација приступа.

Практична настава

Увод у конфигурацију мрежне опреме (Cisco IOS). Основе IOS-a. Рад са уређајима (конфигурисање,
снимање конфигурације, манипулација са меморијом и конфигурацијама). Протоколи за удаљени приступ
уређајима и практичан рад. Конфигурисање рутера, подешавање адреса и интерфејса. Основна
конфигурација L2 свичева, снимање конфигурације, задавање имена свичева, подешавање интерфејса,
подешавање параметара приступа. WiFi опрема. Подешавање AP-a. NTP протокол – параметри и
подешавање.

2923-uvod-u-administraciju-ip-mreza