Виртуелизација мрежа

Циљ и исход предмета

Предмет покрива основне појмове виртуелизације мрежа и нове мрежне архитектуре. Посебна пажња се поклања софтверски дефинисаним мрежама и њиховој теоретској и практичној примени. Студенти ће се упознати са новом парадигмом рачунарских мрежа која уводи висок ниво флексибилности у управљању и увођењу нових сервиса. Изучаваће се како теоретска примена софтверски дефинисаних мрежа, тако и могућност његове практичне примене кроз OpenFlow протокол.

Теоријска настава

Преглед рада традиционалних мрежних архитектура. Packet switching. Дата центри. Традиционалне switching архитектуре. Аутономне и динамичке табеле прослеђивања. Логика прослеђивања. Виртуелизација мрежних функција – Network Functions Virtualization (NFV). Потреба за новим виртуелизованим мрежним фрејмворком. Предности NFV. Концепт виртуелизације ресурса, мреже и мрежних функција. Примена NFV. Софверски дефинисане мреже – Software Defined Networking (SDN). Еволуција мрежних свичева и контролног плана. SDN у data центрима. Еволуција мрежних топологија. Кораци ка примени SDN. Одржива SDN интероперабилност. Основе SDN мрежа и њихове карактеристике. SDN операције. SDN уређаји. SDN контролер. SDN апликације. Алтернативне SDN методе. OpenFlow протокол. Алтернативни приступи и нове практичне примене SDN-а.

Студијски истраживачки рад

Избор алата за пројектовање и методологије за пројектовање SDN система. Моделовање система. Пројектовање различитих система на бази дефинисаних захтева. Анализа опција за интеграцију са различитим технологијама и типовима мрежа. Проучавање стандарда и начина функционисања OpenFlow мрежног комуникационог протокола. Повезивање контролера и праћење мрежних пакета. Детаљна анализа OpenFlow порука. Практична примена и хватање пакета употребом Wireshark протокол анализатора. Анализа ситуације када откаже SDN контролер.

5768-virtuelizacija-mreza