Web дизајн

Примена инжењерских методологија у wеб дизајнирању. Употреба мастер страна и CSS за креирање конзистентног корисничког интерфејса. Улазне контроле, навигационе  компоненте, информационе компоненте и контејнери. Креирање корисничких контрола. Приступ и манипулација подацима. Валидација података. Имплементација MVC шаблона. Читање и писање XML докумената. Тестирање и испоручивање wеб апликација. Креирање сервиса и сервисних компоненти и њихова употреба у wеб апликацијама. Дизајнирање мобилних wеб апликација. Интерактивна визуелизација података и презентација знања на wебу.

3108-web-dizajn