Патенти и техничка решења

 1. Техничко решење: „Дигитална библиотека докторских дисертација интегрисана са српским, европским и
  светским стандардима и дигиталним библиотекама“, аутори: Драган Ивановић, Бранко Милосављевић.
  Лидија Ивановић, Душан Сурла, Мирјана Брковић и Бојана Димић Сурла, ТР094/30.09.2020 (М82)
 2. Миљко Ерић, Ненад Вукмировић, Милош Јањић, Десимир Вучић, Техничко решење: „Нови поступак за мерење заузетости радиофреквенцијског спектра у контексту когнитивног радија“, ЕТФ, Beograd, 2015.
 3. Миљко Ерић, Ненад Вукмировић, Милош Јањић, Десимир Вучић, Technical solution: „New algorithm for calibration of local oscillators mismatch in a multi-channel receiving system, ЕТФ, Beograd, 2015.
 4. Миљко Ерић, Ненад Вукмировић, Милош Јањић, Десимир Вучић, Техничко решење: „Нови поступак за мерење заузетости радиофреквенцијског спектра у контексту когнитивног радија“, ЕТФ, Beograd, 2015.
 5. Александар Родић, Деспотовић Жељко, Милош Јовановић, Свемир Попић, Александар Ћосић, Стевановић Илија, Урукало Ђорђе, Експериментални прототип покретног соларног електричног генератора с системом за аутоматско праћење сунца (М83), 2015.
 6. Александар Родић, Деспотовић Жељко, Стевановић Илија, Милош Јовановић, Експериментално постројење за евалуацију енергетске ефикасности патентираног концентратора сунчеве енергије с моделом система за складиштење топлоте , Експериментално постројење за евалуацију енергетске ефикасности патентираног концентратора сунчеве енергије с моделом система за складиштење топлоте (М83), 2015.
 7. Милинковић, С.: Систем за препознавање говора код наменских уређаја. Техничко решење – индустријски прототип. Рачунарски факултет Beograd, септембар 2014.
 8. М. Ерић and Д. Вучић, Technical solution „Method And Simulator for Wideband Joint Spatio-Temporal Spectrum Sensing of Non-Cooperative Multiuser Scenario in Cognitive Radio Based on Direct Localization“, Електротехнички факултет, 2012. год. (М86)
 9. Борислав Агапиев, “System for User Driven Ranking of Web Pages”, US Patent 7,873,623, Јануарy 18, 2011.
 10. Борислав Агапиев, “System for User Driven Ranking of Web Pages”, US Patent 7,716,205, Маy 11, 2010.
 11. Борислав Агапиев and Игор Кабиљо, “DHT-based distributed file system for simultaneous use by millions of frequently disconnected, world-wide users”, US Patent 7,716,179, May 11, 2010.
 12. П. Бојовић, Ж. Бојовић, В. Шенк, Method of providing seamless communication in heterogenous mobile networks; Поступак обезбеђивања непрекидне комуникационе сесије у хетерогеним мобилним мрежама, Завод за интелектуалну својину Републике Србије, патент под бројем П-2016/0585, Гласник интелектуалне својине, бр. 1/2018, 31.1.2018, стр.19⎯20
 13. Борислав Ђорђевић, Валентина Тимченко, Славица Боштјанчич Ракас, Жељко Стојковић, Вукашин Ристић, Јелена Васиљевић, Милован Марић, „Оптимизација перформанси Docker контејнерски-базиране виртуелизације и примена на LPA IS апликацију“, 2018 Корисници: IMP (интерно), IS LPA Примена од: Новембар 2018. године. М85

1872-patenti