Обрада сигнала у телекомуникацијама

Обрада сигнала у телекомуникацијама

Ђорђе Бабић, Ванредни професор
Ђорђе се бави истраживачким радом у области обраде сигнала у телекомуникацијама и вишебрзинске обраде сигнала. Посебно истраживачко интересовање везано је за имплементацију, дизајн и примене полиномијалних дигиталних филтара. Полиномијални дигитални филтри се примењују у обради слике, звука и у флексибилним радио пријемницима за имплементацију функционалности које омогућују реализацију софтверског радија.

Десимир Вучић, Ванредни професор
Анализа и обрада циклостационарних сигнала са применом у телекомуникацијама.

Драган Подлесник, Ванредни професор
Телекомуникациони хардвер

Селена Вукотић, Asistent

Пројекти Министарства просвете и науке 2011-2015

Технолошки развој

Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима (ТР 32028)
Руководилац пројекта: Предраг Иваниш, Електротехнички факултет у Београду
Учесници са РАФа: Десимир Вучић, Ђорђе Бабић, Селена Вукотић

Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система (ТР 32023)
Руководилац пројекта: Мирослав Лутовац, Универзитет Сингидунум
Учесници са РАФа: Ђорђе Бабић

1526-obrada-signala-u-telekomunikacijama