Теорија система

Теорија система Стеван Милинковић, Редовни професорСистемско инжењерство. Примена на специфичне класе система у области рачунарства, физике, хемије, технологије материјала. Радомир Јанковић, ДоцентРадомир се бави моделовањем и симулацијом помоћу којих истражује перформансе сложених организационих и техничких … Опширније

Опширније

Обрада сигнала у телекомуникацијама

Обрада сигнала у телекомуникацијама Ђорђе Бабић, Ванредни професорЂорђе се бави истраживачким радом у области обраде сигнала у телекомуникацијама и вишебрзинске обраде сигнала. Посебно истраживачко интересовање везано је за имплементацију, дизајн и примене полиномијалних дигиталних филтара. … Опширније

Опширније

Алгоритми, комбинаторика и оптимизација

Алгоритми, комбинаторика и оптимизација Кристина Вушковић, Редовни професорКристина се бави структуралном анализом графова помоћу које се креирају ефикасни алгоритми препознавања и оптимизације. Душан Тошић, Редовни професорОптимизација, претраживање и генетски алгоритми; језици за опис података и … Опширније

Опширније