Пројекат: Алгоритми, комбинаторика, оптимизација

Пројекат: Алгоритми, комбинаторика, оптимизацијаПроф. др Кристина Вушковић, проф. др Милан Merkle, Доц. др Наташа Каблар, проф. др Стеван Милинковић, проф. др Душан Тошић, проф. др Драган Урошевић, доц. др Драган Шалетић, доц. др Радомир Јанковић, Проф. др Наташа Пржуљ, Доц. др Милимир Пјешчић


Пројекат Алгоритми, комбинаторика, оптимизација састоји се од неколико активности истраживача које се могу разврстати по следећим темама:  • Тема: Препознавање балансираних матрица

  • Тема: Алгортитми за препознавање графова са рупама

  • Тема: Системска билогија

  • Тема: Хибридни системи са апликацијом у биологији и медицини

  • Тема: Стохастички модели

  • Тема: Динамика система

  • Тема: Примењени интелигентни системи


Циљ пројекта је изградња базе знање по горе наведеним тематским областима, те развој технолошких иновација, софтверских решења, и производа до којих ће се доћи кроз сарадњу са привредним субјектима из земље и иностранства.
За више информација јавите нам се на рјанковиц@raf.edu.rs.

1101-projekat-algoritmi-kombinatorika-optimizacija