Пројекти Министарства просвете и науке 2011-2015

Пројекти програма интегралних и интердисциплинарних истраживања 1. Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку (III 47029) Руководилац пројекта: Проф. Др Момчило Милиновић, Машински факултет Универзитета … Опширније

Опширније

Критичка анализа науке и технологије

Владимир Јанковић: Науке о клими и урбани дизајн, методологија нумеричког моделирања у еколошким наукама. Пројекти групе: Пројекат Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије “Епистемологија нумеричког програмирања“. Руководилац пројекта: Проф. Петар Грујић. Члан пројекта … Опширније

Опширније

Пројекат: Обрада сигнала у телекомуникацијама

Пројекат: Обрада сигнала у телекомуникацијама Проф. др Дјорђе Бабић, Проф. др Драган Подлесник, доц. др Десимир Вучић, доц. др Драган Милетић, мр Мирјана Радивојевић Имајући у виду да је Рачунарски факултет релативно млада институција, која … Опширније

Опширније

Пројекат: Алгоритми, комбинаторика, оптимизација

Пројекат: Алгоритми, комбинаторика, оптимизацијаПроф. др Кристина Вушковић, проф. др Милан Merkle, Доц. др Наташа Каблар, проф. др Стеван Милинковић, проф. др Душан Тошић, проф. др Драган Урошевић, доц. др Драган Шалетић, доц. др Радомир Јанковић, … Опширније

Опширније