Алгоритми и структуре података

6105-algoritmi-i-strukture-podataka

Књига ”Алгоритми и структуре података” је писана према плану предмета Алгоритми и структуре података који се слуша на другој години студија на Рачунарском факултету. У књизи су детаљно приказане линеарне структуре података: листе, стекови, редови. Поред тога су описане различите варијанте стабала: бинарна стабла, уопштена стабла, Б-стабла и варијације на Б-стабла. Преостали део књиге је посвећен алгоритмима који се често примењују у програмирању: алгоритми за сортирање низова, алгоритми за претраживање колекција и неким значајним алгоритмима везаним за графове (претрага по графовима, одредјивање артикулационих тачака графа, одредјивање мостова графа, рачунање најкраћих путева и одређивање минималног повезујућег стабла). Књига је намењена свима који желе да се упознају са основним структурама података и са класама често примењиваних алгоритама.