Gramatika engleskog jezika za studente i srednjoškolce sa vežbanjima

5682-gramatika-engleskog-jezika-za-studente-i-srednjoskolce-sa-vezbanjima

Knjiga ima neuobičajen, ali neophodan uvod – kratku, zanimljivu priču o istoriji engleskog jezika. Gramatika je izložena interesantnim i originalnim redosledom; pošto je pisana za interaktivan rad na času, nije podeljena na vrste reči, već na 30 lekcija. Gramatička vremena – prosta i složena – ispresecana su ostalim gramatičkim jedinicama kako bi se studentima ostavio prostor da razumeju i savladaju vremena. Gramatička objašnjenja data su postupno – od osnovnih i lakših ka komplikovanijim i težim jer, kao iskusan pedagog i praktičar, autorka predviđa neujednačenost grupa, tj. činjenicu da ima studenata s malim predznanjem i onih koji već vladaju engleskim jezikom.