Java kuvar – problemi i rešenja za Java programere

Java neprestano raste i razvija se, a ovaj kuvar nastavlja da se razvija uz nju. Sa ovim priručnikom odmah ćete postići ubrzanje sa stotinama praktičnih recepata u širokom spektru Java tema. Naučićete korisne tehnike za sve, od rukovanja stringovima i funkcionalnog programiranja do mrežne komunikacije.
Svaki recept sadrži kompletna kodna rešenja koja možete slobodno koristiti zajedno sa objašnjenjem o tome kako i zašto funkcionišu. Ako ste upoznati sa osnovama Jave, ovaj kuvar unaprediće vaše znanje jezika i njegovih brojnih nedavnih promena, uključujući kako da ih primenite u svakodnevnom programiranju. Ovo ažurirano izdanje pokriva promene sve do Jave 12 i delova 13 i 14.

Recepti uključuju:
• Metode za prevođenje, izvršavanje i analizu grešaka
• Pakovanje Java klasa i građenja aplikacija
• Manipulisanje, poređenje i preuređivanje teksta
• Regularne izraze za uparivanje stringova i šablona
• Rad sa brojevima, datumima i vremenima
• Strukturisanje podataka sa kolekcijama, nizovima i drugim tipovima
• Tehnike objektno orijentisanog i funkcionalnog programiranja
• Operacije ulaza/izlaza, direktorijuma i sistema fajlova
• Mrežno programiranje na klijentskoj i serverskoj strani
• Obrada JSON-a za razmenu podataka
• Višenitnost i uporednost
• Upotreba Jave u big data aplikacijama

Sadržaj

 1. Početak: Prevođenje i izvršavanje Jave
 2. Saradnja sa okruženjem
 3. Stringovi i tako to
 4. Uparivanje šablona sa regularnim izrazima
 5. Brojevi
 6. Datumi i vremena
 7. Strukturisanje podataka sa Javom
 8. Objektno orijentisane tehnike
 9. Tehnike funkcionalnog programiranja: funkcionalni interfejsi, tokovi i paralelne kolekcije
 10. Ulaz i izlaz: čitanje, pisanje i trikovi sa direktorijem
 11. Nauka o podacima i R
 12. Mrežni klijenti
 13. Java na serverskoj strani
 14. Obrada JSON podataka
 15. Paketi i pakovanje
 16. Java sa nitima
 17. Refleksija, ili „Klasa po imenu Class”
 18. Java sa drugim jezicima