Софтверско инжењерство

5668-softversko-inzenjerstvo

Теорија и пракса – Превод трећег издања

У овој потпуно ажурираној књизи концепти се повезују са практичном применом путем бројних примера. Ауторке доследно примењују најновије методе софтверског инжењерства на два студијска примера: један реалан информациони систем  и један систем са обимним захтевима који ради у реалном времену. Користећи моделирање као нит којом се технике повезују, у овој књизи се показује да софтверско инжењерство није скуп неповезаних метода, већ да представља кључни скуп техника за апстраховање.

Нове теме

– Агилне методе: Свако поглавље ажурирано је информацијама о агилним методама, укључујући екстремно програмирање и друге технике које, за разлику од традиционалних поступака развоја, појединачним извршиоцима омогућавају већу самосталност.
– Захтеви: Поглавље о захтевима је потпуно ново и у њему се наглашава битна улога моделирања и дизајна у софтверском инжењерству; ти појмови се затим преносе на сва следећа поглавља.
– Дисциплина софтверског инжењерства: Завршно поглавље је унапређено описима будућих звања и течајева за стицање диплома из области софтверског инжењерства, као и улоге сертификације и акредитације.

Кључне теме

– Разматрање објеката: Значајно проширење покривености објектно оријентисаног развоја.
– Додатни материјали: Web локација са показивачима на сродне локације и стварне примере производа софтверског инжењерства.
– Семинарски рад: Овај конкретан пројекат омогућује да теорију примените у пракси.

Аутори

Shari Lawrence Pfleeger је старији истраживач у корпорацији RAND, где се специјализовала за софтверско инжењерство и истраживање информационих технологија. Добро позната по томе што успоставља мостове између академског и истраживачког света, предавала је на Градском универзитету у Лондону, Univerzitetu Howard и Univerzitetu државе Mariland. Pfleeger је добро позната по свом раду на емпиријским студијама софтверског инжењерства. Често излаже на већим конференцијама, а написала је девет књига и на десетине чланака. У часопису Journal of Systems and Software често је помињу као једног од водећих истраживача у софтверском инжењерству.

Joanne M. Atlee је ванредни професор у Школи за рачунарске науке Универзитета Waterloo. Осим тога је члан Радне групе 2.9 при Међународној федерацији за обраду информација која се бави унапређењем софтверског инжењерства. Њен истраживачки програм је усредсређен на софтверско моделирање, документацију и анализу, са посебним нагласком на практичном формализму: нотација за спецификације и дизајн примерени су практичарима, али имају прецизну семантику погодну за аутоматизацију анализе. Atlee је руководилац дипломског програма софтверског инжењерства у оснивању на Univerzitetu Waterloo и позната је у међународним круговима по свом раду на настави софтверског инжењерства.