SQL Bukvar za nestrpljive

6235-xa-sql-xa-bukvar-za-nestrpljive

Књига SQL Bukvar za nestrpljive, превод другог издања садржи четрнаест лекција. Након уводног дела о системима DBMS, релационом моделу и синтакси SQL-а, обрађују се оператори и функције, сажимање и груписање података, индекси, прикази, трансакције, операције над скуповима, редовима и табелама, као и прављење базе података. Ова књига не представља темељан приручник за SQL; домен књиге ограничен је на најчеће корићене исказе.