Структуре података и организација датотека

5647-strukture-podataka-i-organizacija-datoteka

При писању ове књиге била су постављена четири основна циља. Први је био да се, полазећи од математичког појма структуре, укаже на специфичности и основне врсте структура података. Други је био да се дефинишу структуре и особине различитих врста организације датотека. Трећи је био да се дефинишу и изведу мере перформанси обраде сваке од описаних врста организације датотека. Ове мере треба да послуже пројектанту као путоказ при избору најпогодније организације датотеке. Четврти циљ је био да се прикажу алгоритми за формирање, коришћење и ажурирање структура података у оперативној меморији и датотекама. Ови алгоритми представљају основ за практично коришћење структура података на рачунару