Уџбеник енглеског језика: Рачунари и њихова примена

5683-udzbenik-engleskog-jezika-racunari-i-njihova-primena

У уџбенику Рачунари и њихова примена (Computers and how we use them) место су нашли веома пажљиво бирани текстови, писани су савременим језиком и пружају студентима, али и свима осталима које ова област занима, неопходна знања. Пошто су текстови на енглеском језику, они су уједно и припрема за будућност када ће студенти већи део текстова пратити управо на енглеском.