UML – Водич за кориснике

6237-xa-uml-xa-vodic-za-korisnike

Програмски језик UML брзо је прихваћен у области израде софтвера као стандардни графички језик за конструисање, визуализовање и документовање система са интензивном употребом софтвера. UML пружа, свима који су укључени у производњу, увођење и одржавање софтвера стандардизовану нотацију за исказивање плана система. UML покрива концептуалне ствари, као што су пословни процеси и функције система, као и конкретне ствари, као што су класе програмског језика, шеме база података и софтверске компоненте које се, неизмењене, могу користити више пута.

У књизи UML водич за кориснике, творци UML-a, Grady Booch, James Rumbaugh и Ivar Jacobson, обезбедили су приручник о суштинским аспектима језика, који су обрађени на начин који олакшава учење. Од концептуалног модела UML-а, постепено се прелази на примену UML-а на низ све сложенијих проблема моделирања, у разним областима могуће примене UML-а. Овакав приступ обуци кроз примере, помаже читаоцима да брзо и лако разумеју и користе UML. Програмерима са више знања и искуства, ова књига пружа обуку усредсређену на примену UML-а за обраду сложенијих проблема моделирања.

Књига је подељена у седам главних делова и три додатка: кратак приказ нотације која се користи у UML-u, списак стандардних елемената UML-а и кратак приказ метода Rational Unified Process. Такође је дат и терминолошки речник. Свако поглавље се односи на коришћење одређених могућности UML-а.

Прва поглавља уводе четири основна принципа обједињеног процеса, а затим аутори примењују те принципе на њихов софтверски процес, који обухвата све – од прикупљања системских захтева, до анализе, дизајна, имплементације и тестирања. Примери дати у књизи су одлични и конкретни, из области банкарства и контроле залиха.