Адријана М. Јеремић

Адријана Јеремић је рођена 22.05.1999. године у Београду. На основне академске студије, студијски програм Рачунарске науке, уписала се школске 2018/2019. године на Рачунарском факултету у Београду. Студије је завршила 2022. године са просечном оценом 9,78. Дипломски рад је радила из области Генетских алгоритама. Године 2022. уписала је мастер академске студије на Рачунарском факултету, студијски програм Рачунарске науке.