Бобан Б. Богојевић

Датум рођења: 20. 1. 1978.
Место рођења: Краљево, Србија

Електротехнички факултет, Универзитет у Београду 1996 – 2003.
Одсек: Елетроника, телекомуникације и аутоматика – група за телекомуникације, просечна оцена: 8,52

Радно искуство
– Innovapp Бобан Богојевић ПР, Београд 2018 – данас
Опис посла: Софтверски архитеткта
– Unisol doo, Београд 2016 – 2017.
Опис посла: директор одељења за техничку подршку
– Tech Master doo, Београд 2013 – 2015.
Опис посла: генерални директор
– PFI doo, Београд 2010 – 2012.
Опис посла: Руководилац техничког одржавања
– Polimark doo, Београд 2004 – 2009.
Опис посла: Инжењер елетро одржавања