др Бојана Б. Димић Сурла

 • Избор у звање 2020. Рачунарски факултет, Софтверско инжењерство
 • Докторат 2010. Природно-математички факултет, Нови Сад, Информациони системи
 • Магистратура 2007. Природно-математички факултет, Нови Сад, Информациони системи
 • Диплома 2006. Природно-математички факултет, Нови Сад, Информатика

Др Бојана Димић Сурла рођена је 13. маја 1982. године у Сомбору, одрасла је у Оџацима где је завршила гимназију општег смера. Дипломирала је 2005. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду као студент генерације на смеру информатика. Магистарску тезу на Природно-математичком факултету одбранила је 2007. године, а докторску дисертацију 2009. године. Од 2007. до 2010. радила је као истраживач сарадник, а 2010. године изабрана је у звање доцента на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Године 2015. прелази на Рачунарски факултет Универзитета Унион у Београду где је изабрана у звање ванредног професора за ужу научну област Софтверско инжењерство. Године 2020. изабрана је у звање редовног професора, а 2021. именована је за декана Рачунарског факултета.

Стручно искуство обухвата активно учешће на пројектовању, имплементацији и одржавању неколико информационих система који су у активној употреби, пре свега у области библиотекарства, дигиталних библиотека, информационог система научно-истраживачке делатности, софтвера са анкетирање, обраду података и извештавање. Објавила је преко 40 научних радова и књига, укључујући радове у реномираним међународним часописима, монографију националног значаја, радове на међународним конференцијама и уџбеник из програмирања.

Стручно и научно интересовање припада области софтверског инжењерства, односи се пре свега на дизајн и пројектовање квалитетних софтверских решења, софтверске архитектуре, процес изградње одрживих, проширивих и скалабилних софтвера. Такође, у област интересовања спада и теоријско рачунарство, проучавање и поређење различитих парадигми програмирања и њихове примене у развоју софтвера.

 1. Lj. Paskali, L. Ivanovic, G. Kapitsaki, D. Ivanovic, B. Dimic Surla, D. Surla, Personalization of Search Results Representation of a Digital Library, Information Technology and Libraries, 40(1):1-26, 2021.
 2. L. Ivanovic, B. Dimic Surla, D.Surla, D. Ivanovic, Z. Konjovic, G. Rudic, Improving the discoverability of PhD student work through a CRIS system, The Electronic Library, 36(3):471-486, 2018.
 3. M. Savić, M. Ivanović, M. Radovanović, B. Dimić Surla, Gender-Based Analysis of Intra-Institutional Research Productivity and Collaboration, Fundamenta Informaticae, 162(4):237-258, 2018.
 4. B. Dimic Surla, D. Surla, D. Ivanovic, D, Evaluation of citations: a proposition to supplement the corresponding rule book in Serbia, The Electronic Library, 35(3):598-614, 2017.
 5. M. Savić, M. Ivanović, B. Dimić Surla, Analysis of intra-institutional research collaboration: a case of a Serbian Faculty of Sciences, Scientometrics, 110(1):195-216, 2017.
 6. S. Kresoja, M. Racković, S. Škrbić and B. Dimić Surla, A Petri Net extension for formal modelling of information systems, Computer Systems Science and Engineering, 31(3):223-237, 2016.
 7. G. Rudić, B. Dimić Surla and D. Ivanović, Cataloguing government documents using the MARC 21: A case study of materials from the AP Vojvodina government sessions, Journal of Librarianship and Information Science, 48(4):363-372, 2016.
 8. B. Dimić Surla, Developing an Eclipse editor for MARC records using Xtext, Software: Practice and Experience, 43(11):1241-1392, 2013.
 9. G. Rudić, B. Dimić Surla, Using OCL in the formal specification of the library standards, International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 23(3):341-359, 2013.
 10. B. Dimić Surla, Eclipse editor for MARC records, Information technology and libraries, 31(3):65-75, 2012.

5823-dr-bojana-b-dimic-surla