dr Borislav K. Agapiev

Izbor u zvanje: 2015. Računarski fakultet – Beograd, Računarske nauke, Programski jezici
Doktorat: 1992. Oregon Health and Science University – (Portland, USA) ,Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Diploma: 1984. Elektrotehnički fakultet – Beograd, Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Dr Borislav Agapiev je rođen 14.02.1961. godine u Beogradu. Osnovnu školu „Radojka Lakić“ u Beogradu završio je 1975. godine, a Matematičku gimnaziju u Beogradu završio je 1979. godine. Diplomirao je 1984. godine na Elektrotehničkom fakultretu Univerziteta u Beogradu, na odseku elektronika, paraleno na smerovima elektronika i računarska tehnika. Godine 1985. upisao je doktorske studija na Department of Science & Engineering Oregon Health Sciences University (prethodno Oregon Graduate Institute of Science & Technology), gde je 1992. godine odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Logic Programming – a Functional Approach”. Po završetku studija, u periodu 1992-2000. godine radio je u kompaniji Intel Corp. kao član tima za projektovanje mikroprocesora Pentium Pro – prvog Intelovog pravog superskalarnog procesora sa paralelnim dohvatanjem i izvršavanjem instrukcija. Radio je na dizajnu dinamičkih kola za rapored memorijskih instrukcija, hardverskom dizajnu, kodiranju i testiranju, kao Senior Research Staff. Bio je osnivački član Strategic CAD Labs (SCL), posebne istraživačke grupe za projektovanje sledeće generacije mikroprocesora. Radio je i na dizajnu formalnih specifikacionih jezika, kao i na analizi induktivnih šumova i integriteta signala. Osnivač je komapnije Vast.com Inc. U periodu 2000-2006 radio je kao CEO (Chief Executive Officer), a u periodu 2005-2006 i kao CTO (Chief Technology Officer). Vast.com (prethodno Omni-Explorer Technologies) je vertikalni web pretraživač kojeg koriste AOL Autos, Kelly Blue Book, Yahoo Travel, Overstock.com, itd. Od 2006. godine nalazi se na položaju CTO kompanije Wowd Inc. USA (prethodno Edgios Inc.). 2008. godine postaje podpredsednik komapnije zadužen za istraživački rad (VP Research). 2010. godine izabran je u zvanje docenta Računarskog fakulteta u Beogradu. Početkom 2011. godine deo njegove kompainje Wowd preuzela je kompanija Facebook. Kompanija Google Inc. tokom 2011. godine preuzela je 3 patenta dr Borislava Agapieva vezana za web pretraživače.

1. S. Milinković and B. Agapijev, Smart Energy Building Blocks. Vol 2- Software support, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2019. ISBN 978-613-9-47455-4. 400 strana.

2. Borislav Agapiev, „System for creating a reasoning graph and for ranking of its nodes“, Publication number: 20190073420, March 7, 2019.

3. Borislav Agapiev, “Eigenvalue ranking of social offerings using social network information”, US Patent 8,799,296, August 5, 2014.

4. Igor Kabiljo, Borislav Agapiev, Aleksandar Ilic, „System and method for grouping of users into overlapping clusters in social networks“, US Patent 8,452,851, May 28, 2013.

5. Borislav Agapiev, Igor Kabiljo, “DHT-based distributed file system for simultaneous use by millions of frequently disconnected, world-wide users”, US Patent 8,296,283, October 23, 2012.

6. Borislav Agapiev, “System for User Driven Ranking of Web Pages”, US Patent 7,873,623, January 18, 2011.

7. Borislav Agapiev, “System for User Driven Ranking of Web Pages”, US Patent 7,716,205, May 11, 2010.

 

5583-agapiev-k-borislav