др Бранко В. Урошевић

Реизбор у звање: 2020. Рачунарски факултет – Београд, Економске науке
Избор у звање: 2013. Економски факултет Универзитета у Београду – Београд, Економске науке
Докторат: 2002. Haas School of Business, University of California, Berkeley – Berkeley, Економске науке
Докторат: 1995. Brown University – Providence, Физика
Диплома: 1989. Московски државни универзитет “Ломоносов” – Москва, Физика

Бранко Урошевић је рођен 8. новембра 1964. у Београду. Дипломирао је и докторирао физику. Од 1995. бави се економијом и финансијама, прво као консултат у McKinsey Co и KPMG у Чикагу. Економске науке (смер финансије) докторирао је 2002. на Берклију. Од 2002. до 2005. био је доцент на Universitat Pompeu Fabra у Барселони. Од 2005. је радио на Економском факултету Универзитета у Београду као доцент, ванредни и, од 2013. до краја јануара 2021. као редовни професор. Од фебруара 2021. ради као редовни професор из области економских наука на Рачунарском факултету. Бранко је један од пионира примене програмирања и напредних математичких метода у економији и финансијама у Србији и региону. У Барселони и Београду креирао је Master in Finance i International Masters in Quantitative Finance (IMQF), респективно. Био је гостујући професор на Frankfurt School of Finance and Management kao i na Higher School of Economics у Москви. На Рачунарском факултету у Београду од 2021. покреће, јединствен у региону, једногодишњи Кратки програм на енглеском језику Master in Computational Finance (MCF) који сједињује примењене компјутерске науке и програмирање, машинско учење и напредно моделирање из финансија и ради на покретању истоименог мастер програма. Редовни је члан (Fellow) CESIfo Research Network na Ludwig-Maximilians University у Минхену, Немачка, члан је European Economic Advisory Group као и Научног комитета UniCredit фондације у Милану, Италија. Потпредседник је Српске академије нелинеарних наука, члан је Одбора за високо образовање САНУ (од 2021.), председништва Научног друштва економиста Србије, као и Српске академије економских наука. Бави се истраживањима из области примена напредних метода оптимизације у економији и финансијама. Одржао је преко 40 предавања по позиву на водећим универзитетима укључујући CalTech, Harvard, UCLA, UPenn, Duke, LBS, и LSE. Био је потпредседник Националног савета за високо образовање Републике Србије, саветник гувернера Народне банке Србије, и председник Управног одбора пензијског фонда “Дунав” и имао многобројне друге професионалне ангажмане у земљи и иностраноству.

1. Bond Portfolio Management under Solvency II Regulation (са M. Drenovak, V. Ranković, и R.
Jelić), European Journal of Finance, 2020, doi/10.1080/1351847X.2020.1850499

2. Market risk management in a post-Basel II regulatory environment, (са M. Drenovak, V.
Ranković, M. Ivanović и R. Jelić), European Journal for Operations Research, March 2017, Vol
257(3), pp- 1030-1044.

3. Mean-Univariate GARCH portfolio optimization: an actual portfolio approach (са M. Drenovak, V.
Rankovic и R. Jelic), Computers and Operations Research, 2016 (72), August 2016, Pages 83–92.

4. Noise and Aggregation of Information in Large Markets (са Diego Garcia), Journal of Financial
Markets, 2013, 16(3), 526-550

5. Zipf rank approach and cross-country convergence of incomes (са J. Shao, P. Ivanov, E. Stanley, и
B. Podobnik), Europhysics Letters, 2011, Europhysics Letters, 94, 48001, p. 1-6

6. Bankruptcy Risk Model and Empirical Tests (са B. Podobnik, D. Horvatic, A. Petersen, и E.
Stanley), Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States (PNAS), 2010, vol
107 (43), 18325-18331.

7. Ownership Dynamics with Multiple Insiders: The Case of REITs (са A. Sureda, R. Edelstein и N.
Wonder). Real Estate Economics, 2009, November, 38(1), 57-90.

8. Overconfidence and market efficiency with heterogeneous agents (са D. Garcia и F. Sangiorgi).
Economic Theory, 2007, 30, 313-336.

9. Optimal Ownership Policy by a ‘Large Shareholder’ (са P. DeMarzo). Journal of Political Economy,
2006, 114(4), 774-815.

10. Static Mean-Variance Analysis with Uncertain Time Horizon (са L. Martellini). Management
Science, 2006, 52(6), p. 955-964.

6282-dr-branko-urosevic