др Ђорђе М. Бабић

 • Избор у звање 2022. Рачунарски факултет, Умрежени рачунарски системи
 • Докторат 2004. Технички Универзитет у Тампереу, Финска, Обрада сигнала
 • Диплома 1999. Електротехнички факултет, Београд, Телекомуникације

Ђорђе Бабић је рођен 1975. године у Шапцу, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 1999. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, на смеру за телекомуникације. Докторску тезу из области обраде сигнала у телекомуникацијама, Ђорђе Бабић је одбранио на Одсеку за Информационе Технологије, Техничког Универзитета у Тампереу, Финска, 2004. године. Од 1999. до 2004. године, био је запослен као истраживач у Институту за телекомуникације, Технички Универзитет у Тампереу. 2005. године. Ђорђе Бабић је изабран за доцента на Факултету за Информационе технологије, Слобомир П Универзитет, за област рачунарске мреже и телекомуникације. Од 2008. године ради на Рачунарском факултету као ванредни професор за област умрежени рачунарски системи. Као стипендиста DAAD фондације провео је три месеца 2008. године као гостујући истраживач на Електротехничком факултету Универзитета Рур, у Бохуму, Немачка. Ђорђе Бабић се бави истраживачким радом у области обраде сигнала у телекомуникацијама, вишебрзинске обраде сигнала и оптимизације телекомуникационог саобраћаја. Ђорђе Бабић је објавио преко 25 радова у међународним часописима и на међународним конференцијама. Такође, рецезент је за часописе IEEE Signal Processing Letters, IEEE Transactions on Circuits and Systems I, IEEE Transactions on Signal Processing.

 1. Jovana Božić, Djordje Babić, “Financial Time Series Forecasting Using Hybrid Wavelet-Neural Model, ” International Arab Journal of Information Technology (IAJIT), ISSN:1683-3198, vol 15, No. 1, pp. 50-57, 2018. IF 2018: 0.410, M23
 2. Bozić Jovana, Babić Đorđe, “EUR/RSD exchange rate forecasting using hybrid wavelet-neural model: A case study,” Computer Science and Information Systems, Volume 12, Issue 2, Pages: 487-508, 2015. doi:10.2298/CSIS140728005B. ISSN: 1820-0214, IF 2015: 0.623, M23
 3. Djordje Babic, “Windowing Design Method for Polynomial-Based Interpolation Filters”, Circuits, Systems and Signal Processing, Volume 32, Issue 2, pp 759-780, 2013. ISSN: 0278-081X, IF 2013: 1.264, M22
 4. Djurdje Perisić , Aleksandar Żorić , Djordje Babić , Djordje Perisić, “Recursive PLL of the First Order,” Przeglad Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 89 NR 7/2013, pp. 50-53., 2013. IF 2011: 0.244, M23
 5. Djurdje Perišić, Aleksandar Žorić, Djordje Babic, Djordje Perišić “Decoding and prediction of energy state in consumption control,” Revue Roumaine des sciences techniques Série Électrotechnique et Énergétique, vol. 58, No. 3, pp. 263-272, 2013. ISSN: 0035-4066, IF 2013: 0.368, M23
 6. Dragoljub Pilipović, Djordje Babić, “ A secure e-voting for the student parlament,” Facta Universitatis, Journal series: Electronics and Energetics, vol. 29, No. 2. pp. 205-218, 2016. 10.2298/FUEE1602205P, ISSN: 0353-3670, M51
 7. Djordje Babic and Markku Renfors, “Power efficient structure for conversion between arbitrary sampling rates,” IEEE Signal Processing Letters, vol. 12, No. 1, 2005., pp. 1-4. ISSN: 1070-9908, IF 2004: 0.995, M22
 8. Vanja Mišković, Djordje Babic, “An architecture for pervasive healthcare system based on the IMS and BSN,” Facta Universitatis, Journal series: Electronics and Energetics, vol. 28, No. 3. pp. 439-456, 2015, /10.2298/fuee.v28i3.487, ISSN: 0353-3670, M51
 9. Djordje Babic, A. Shahed Hagh Ghadam, M. Renfors, “Polynomial-based filters with odd number of polynomial-segments for interpolation,” in IEEE Signal Processing Letters, vol. 11, No. 2, February 2004, pp. 171-174. ISSN: 1070-9908, IF 2004: 0.995, M22
 10. Djordje Babic, and M. Renfors, “Decimation by non-integer factor in multistandard radio receivers,” EURASIP Signal Processing, vol. 85, 2005., pp. 1211-1224. ISSN: 0165-1684, IF 2005: 0.694, M22

5576-babic-m-dorde