др Драго Т. Инђић

Избор у звање, 2021. доцент, Рачунарски факултет – Београд, Економске науке
Докторат: 1995. Империјални колеџ– Лондон, Инжењерске науке
Диплома: 1990. Електротехнички факултет – Београд

Др Инђић је рођен 23. јуна 1965. године у Београду. Основну школу и гимназију природно-математичког смера је завршио у Београду. Након студија електротехнике је 1991. године специјализирао вештачку интелигенцију на Империјалном колеџу у Лондону где је наставио студије и докторирао инжењерске науке (управљање и машинско учење). Од 1993. године ради у фондовској индустрији и 1999. године је стекао професионалну инвестициону квалификацију а наредне године ауторизацију за инвестиционе послове у В. Британији. Као аналитичар је радио у Кувајтском државном фонду, породичној канцеларији Fauchier и неколико квантитативних хеџ фондова. Између 2005. и 2011. године је био је менаџер Центра за хеџ фондоне Лондонске школе за бизнис. Од 2017. је директор Oxquant у Оксфорду где води имплементацију пројеката из статистичког и финансијског моделирања. Од 1997. године је регистрован експерт Европске уније за финансијску информатику и машинско учење. 2019. године је креирао курс финансијске информатике који изводи на универзитетима краљице Мери (Queen Mary London), Ворик (Warwick Business School), града Лондона (City University Лондон) и Универзитетског колеџа Londona (UCL). Члан је међународног инжењерског струковног друштва IEEE од 1986. године и друштва IET од 1991. године.

1. Chishti, S., Indjic, D. et al (Eds) The Legaltech Book (2020), Wiley

2. Indjic, D. (2015) ETFmatic, robo-investiciona aplikacija, Financial Conduct Authority record

3. Inđić, D., Janković, I. (2012) Eurozone Sovereign Debt Crisis and Restructuring Alternatives, University of Belgrade Faculty of Economics 10th Anniversary Conference, 22 September 2012

4. Indjic, D. (2011) Concealed Investment Strategy Threats, NATO Science for Peace and Security Studies Series E, Vol. 88: Use of Risk Analysis in Computer-Aided Persuasion, IOP Press, p. 29-44

5. Indjic, D., Billieux, S. (2009) Hedge Fund Value, CFA Magazine UK, June 2009.

6. Karki, J., Indjic, D. (2009) A New Investment Paradigm: Alpha-Beta Separation, Euromoney, Handbook, January 2009

7. Indjic, D., Towers, N. (1995) Risk Analysis in Fund Managment, Ekonomska misao, 33 (3-4), 333-341

8. Indjic, D. (1990), NeuroFiltex: Design of Extension for Time Series Filter Selection Expert System, Int. Conf. Neural Networks (1990) Paris, p.453. (ISBN 978-0-7923-0831-7)

9. Indjic, D. (1990) Fuzzy interpretation of the Mandelbrot set drawing, Fuzzy Sets and Systems, 37 (1): 117-122

6292-dr-drago-indic