др Ирена М. Јовановић

 • Избор у звање 2021. Рачунарски факултет, Унион Универзитет, Математика
 • Докторат 2015. Математички факултет, Универзитет у Београду, Теорија графова
 • Мастер 2007. Математички факултет, Универзитет у Београду, Нумеричка математика и оптимизација
 • Диплома 2006. Математички факултет, Универзитет у Београду, Нумеричка математика и оптимизација

Ирена Јовановић је дипломирала на катедри за Нумеричку математику и оптимизацију Математичког факултета Универзитета у Београду 2006. године. На истој катедри је 2007. године стекла академски степен мастер математичар одбранивши мастер тезу Једначина провођења топлоте са концентрисаним капацитетом, док је 2015. године одбранила докторску дисертацију Спектрално препознавање графова и мрежа. Током докторских студија проучавала је проблеме из домена теорије графова, дискретне оптимизације и локацијске проблеме. Њено истраживање је из области (спектралне) теорије графова и њених примена.

Ирена Јовановић је радила на пословима SQL developer-а и инжењера за тестирање. Од 2008. године запослена је на Рачунарском факултету у Београду, и у својству доцента предаје следеће курсеве: Дискретна математика, Алгебра, Математичка анализа и Комбинаторна теорија графова. Аутор је неколико научних чланака из области спектралне теорије графова. Похађала је неколико математичких летњих школа и радионица, од којих су неке реализоване као део TEMPUS и DAAD пројеката. Била је ангажована као истраживач на пројектима из области енергетске ефикасности, фундаменталних и интердисциплинарних истраживања Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 1. Jovanović I.M., Closed walks and graphlets, Utilitas Mathematica Vol. 105 (2017), 219-236. (ISSN 0315-3681, IF2016: 0.336, M23)
 2. Jovanović I.M., Non-negative spectrum of a digraph, Ars Mathematica Contemporanea, Vol. 12, No. 1, (2017), 167-182. (DOI: https://doi.org/10.26493/1855-3974.682.065, ISSN 1855-3966, IF2017: 0.738, M22)
 3. Cvetković D., Jovanović I.M., Constructing graphs with given spectrum and the spectral radius at most 2, Linear Algebra and its Applications, Vol. 515 (2017), 255-274, (DOI: 10.1016/j.laa.2016.11.020, ISSN 0024-3795, IF2017: 1.043, M21)
 4. Jovanović I.M. , Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita iz matematike na Računarskom fakultetu u Beogradu, Računarski fakultet Beograd i CET Computer Equipment and Trade, Beograd, (2017), ISBN 978-86-7991-403-3.
 5. Cvetković D., Davidović T., Jovanović I.M., Some new models for multiprocessor interconnection networks, Yugoslav Journal of Operations Research- YUJOR, 26 (2016), No. 4, 423-439.
 6. Jovanović I.M., Some results on spectral distances of graphs, Revista de la Union Mathematica, Vol. 56, No. 2, (2015), 95-117. (ISSN 0041-6932, IF2015: 0.344, M23)
 7. Jovanović I., Stanić Z., Spectral distances of graphs based on their different matrix representations, Filomat, 28 (2014), No. 4, 723-734. (DOI 10.2298/FIL1404723J, ISSN 0354-5180, IF2014: 0.638, M22)
 8. Cvetković D., Jovanović I.M, Network alignment using self-returning walks, Bull. Acad. Serbe Sci. Arts, Cl. Sci. Math. Natur., Sci. Math, 145 (2013), No. 38, 45-63.
 9. Jovanović I., Stanić Z., Spectral distances of graphs, Linear Algebra and its Applications 436 (2012) 1425-1435. (DOI:10.1016/j.laa.2011.08.019, ISSN 0024-3795, IF2012: 0.968, M22)
 10. Jovanović I., Network alignment algorithms, XXXIX Symposium on Operational Research, SYM-OP-IS 2012, Book of proceedings, (2012), 225-228.

5635-jovanovic-m-irena