др Јелена С. Васиљевић

Избор у звање: 2018. Рачунарски факултет – Београд, Рачунарска техника
Докторат: 2012. Електротехнички факултет – Београд, Интелигентни системи (ИС)
Магистарска теза: 2006. Електротехнички факултет – Београд, Дигитална обрада и анализа сигнала
Диплома: 2000. Електротехнички факултет – Београд, Телекомуникације

Јелена С. Васиљевић, рођена је 25. августа 1974. године у Београду. Основну школу завршила је 1989. у Београду. Гимназију у Београду завршила је 1993. године, математичко – програмерски смер. На Електротехничком факултету у Београду, смер телекомуникације, дипломирала је 2000. године, а исте године је и уписала постдипломске студије на Електротехничком факултету у Београду, смер Телекомуникације. Магистрирала је на Електротехничком факултету у Београду 2006. године код ментора проф.др Бранимир Рељина и стекла звање магистра електротехничких наука за област телекомуникација. Докторирала је 2012. године на Електротехничком факултету у Београду код ментора проф.др Бранимира Рељина и коменторке Доцента др Јелене Сопте. Од априла до септембра 2000. године била је запослена у Телевизији, на радном месту инжењера – техничко вођство у режији и студију. Од септембра 2000. године запослена је у Институту «Михајло Пупин» где и данас ради. Учествовала је као део тима у развоју уређаја и система из области телекомуникација

1.Jelena Vasiljević, Branimir Reljin, Jelena Sopta, Vesna Mijučić, Goran Tulić, Irini Reljin, Title: Application of Multifractal Analysis on Microscopic Images in the Classification of metastatic Bone Disease, Journal: Biomedical Microdevices, Springer, 2012, DOI 10.1007/s10544-012-9631-11.

2.Jelena Vasiljević, Jelena Pribić, Ksenija Kanjer, Wojtek Jonakowski, Jelena Sopta, Dragica Nikolić- Vukosavljević, Marko Radulović, “Multifractal analysis of tumour microscopic images in the prediction of breast cancer chemotherapy response” , DOI https://doi.org/10.1007/s10544-015-9995-0, Journal: iomedical Microdevices, Spinger, October 2015, Link: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10544-015-9995-0, Print ISSN 1387-2176, Online ISSN 1572-8781, First Online: 25 August 2015

3.Ksenija Kanjer, Zora Nešković-Konstantinović, Dragica Nikolić-Vukosavljević, Jelena Pribić, Marko Radulović, Vasiljevic Jelena, Milosevic Nebojsa, Fractal dimension and lacunarity of tumor microscopic images as prognostic indicators of clinical outcome in early breast cancer, Biomarkers in Medicine, Future Science Group, issn: 1387-2176 (Print) 1572-8781 (Online, 2015., Volume: 21 pages,  https://www.futuremedicine.com/doi/pdf/10.2217/bmm.15.102,
Published Online: 19 Nov 2015 https://doi.org/10.2217/bmm.15.102,
Published in print December 2015

4.Goran Djuricić, Jelena Vasiljević, Dušan Ristić, Relja Z.Kovačević, Dalibor V.Ristić, Nebojša Milošević, Marko Radulović, Jelena Sopta, “Prediction of Chemotherapy Response in Primary Osteosarcoma by Use of the Multifractal Analysis of Magnetic Resonance Images”, Iranian Journal of Radiology, february 2018, http://iranjradiol.com/en/articles/57623.html, DOI: 10.5812/iranjradiol.57623 , Published Online: February 23, 2018, Volume 7, ISSN:Print 1735-1065, Online:2008 -2711

5.Lazar Berbakov , Čarna Jovanović , Marina Svetel , Jelena Vasiljević , Goran Dimić , Nenad Radulović, Sensors Journal, publisher MDPI, Impact Factor 3,031,Open Access (https://www.mdpi.com/journal/sensors “Head Tremor in Patients with Essential Tremor and Cervical Distonya by using Inertial Sensors“, Journal Sensors (ISSN 1424-8220) , Manuscript ID, sensors-584902 , Article, Pages 16, 2019

6.Marija Prokopijević, Aleksandar Stančić, Jelena Vasiljević, Željko Stojković, Goran Dimić, Jelena Sopta, Dalibor Ristić and Dhinaharan Nagamalai, “NEURAL NETWORK BASED CLASSIFICATION OF BONE METASTASIS BY PRIMARY CARCINOMA“, 7th International Conference on Information Technology Convergence and Services (ITCSE), http://airccse.org/csit/V8N87.html, https://airccj.org/CSCP/vol8/csit88707.pdf, ISSN: 2231 – 5403 ISBN: 978-1-921987-85-4 DOI : 10.5121/csit.2018.80701 – 10.5121/csit.2018.80707, Invited Speaker&Session Chair, Vienna, Austria, May 2018

7.Jelena Vasiljević, Ivica Milosavljević, Vladimir Krstić, Nataša Zivić, Lazar Berbakov, Luka Lopušina, Dhinaharan Nagamalai and Milutin Cerović, “MEDICAL IMAGES ANALYSIS IN CANCER DIAGNOSTIC “,11th International Conference on Security and its Applications (CNSA 2018), https://airccj.org/CSCP/vol8/csit88107.pdf
Position: Invited Speaker&Session Chair, Zurich, Switzerland, January 2018
DOI : 10.5121/csit.2018.80107, pp.87-97, Vol.11

8.Aleksandar Stančić, Marija Prokopijević , Jelena Vasiljević, Željko Stojković, Goran Dimić, Jelena Sopta, Dragan Kreculj and Dhinaharan Nagamalai, ”SOFTWARE FOR THE APPLICATION OF MULTIFRACTAL ANALYSIS IN THE CLASSIFICATION OF METASTATIC BONE TUMORS,10th International Conference on Networks & Communication (NeCoM 2018), Invited Speaker&Session Chair, Copenhagen, Denmark, June2018, http://airccse.org/csit/V8N89.html, https://airccj.org/CSCP/vol8/csit88908.pdf, DOI :10.5121/csit.2018.80707

9.Јелена Васиљевић монографија „ Примена алата вештачке интелигенције у дијагностици карцинома “, ISBN 978-86-7991-410-1, Издавачи Рачунарски факултет, Београд, Кнез Михајлова 6 и CET, Београд Скадарска 45, 2018

10.Jelena Pribic, Jelena Vasiljevic, Ksenija Kanjer, Zora Neskovic Konstantinovic, Nebojsa T. Milosevic, Dragica Nikolic Vukosavljevic and Marko Radulovic and Natasa Zivic, “FRACTAL PARAMETERS OF TUMOUR MICROSCOPIC IMAGES AS PROGNOSTIC INDICATORS OF CLINICAL OUTCOME IN EARLY BREAST CANCER “, Second International Conference on Computer Science, Information Technology and Applications (CCIST 2017):, 10 strana, https://airccj.org/CSCP/vol7/csit76322.pdf
Invited Speaker&Session Chair, Zurich, Switzerland, January 2017, , ISSN: 2231 – 5403 ISBN: 978-1-921987-61-8 DOI : 10.5121/csit.2017.70101 – 10.5121/csit.2017.70122, pp. 223– 232, Vol.10

5595-vasiljevic-s-jelena